Formació

Des de l’Associació Eduin (Educació Interactiva), hem pogut constatar que el factor clau i determinant per a aconseguir l’èxit en la introducció de les tablets i les apps a les aules és la FORMACIÓ. Formació imprescindible per a tots els actors que formen la comunitat educativa: equips directius, personal docent i famílies. No es tracta només de conèixer des d’un punt de vista tècnic aquests nous recursos, sinó des d’un punt de vista organitzatiu, metodològic i pedagògic.Hem dissenyat dos cursos, reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que us permetran començar a fer servir les tablets i les apps a les vostres aules.
Realitzem els cursos a qualsevol lloc de Catalunya.

 

Testimonis

 

Introducció a l’ús de les tablets a l’aula com a recurs educatiu
95 € (15 hores)

Curs presencial i 100% pràctic que permet al mestre introduir-se en l’ús de les tablets com a recurs educatiu, així com, en la iniciació en el disseny i programació d’activitats didàctiques emprant les tablets i les apps educatives dins de l’aula.


Dates i horari:
Divendres des del 3/03 al 24/03 de 17:00 a 21:00

Lloc:
Girona (Espai pendent de determinar)

Objectius:

  • Conèixer el funcionament bàsic d’una tablet
  • Descobrir aplicacions (apps) educatives per a tablets
  • Reflexionar sobre la metodologia d’ensenyament amb tablets i apps
  • Programar activitats educatives fent servir les tablets i les apps
  • Determinar criteris d’avaluació d’activitats creades amb tablets i apps

Destinataris:

Tots/es aquells/es mestres interessats en conèixer d’una manera 100% pràctica com funcionen les tablets i les apps educatives i com es poden fer servir a les aules com a un nou recurs d’aprenentatge.

No és necessari tenir coneixements previs, ni tampoc cal disposar de tablet pròpia (Eduin facilitarà una tablet per a realitzar totes les activitats del curs)


(pagament amb targeta de crèdit, ingrés o transferència)

Introducció a l’ús de les tablets a l’aula com a recurs educatiu
95 € (15 hores)

Curs presencial i 100% pràctic que permet al mestre introduir-se en l’ús de les tablets com a recurs educatiu, així com, en la iniciació en el disseny i programació d’activitats didàctiques emprant les tablets i les apps educatives dins de l’aula.


Dates i horari:
Dissabtes des del 3/03 al 24/03 de 17:00 a 21:00

Lloc:
Barcelona centre (espai pendent de determinar)

Objectius:

  • Conèixer el funcionament bàsic d’una tablet
  • Descobrir aplicacions (apps) educatives per a tablets
  • Reflexionar sobre la metodologia d’ensenyament amb tablets i apps
  • Programar activitats educatives fent servir les tablets i les apps
  • Determinar criteris d’avaluació d’activitats creades amb tablets i apps

Destinataris:

Tots/es aquells/es mestres interessats en conèixer d’una manera 100% pràctica com funcionen les tablets i les apps educatives i com es poden fer servir a les aules com a un nou recurs d’aprenentatge.

No és necessari tenir coneixements previs, ni tampoc cal disposar de tablet pròpia (Eduin facilitarà una tablet per a realitzar totes les activitats del curs)


(pagament amb targeta de crèdit, ingrés o transferència)

No dubteu en contactar amb nosaltres si esteu interessats en realitzar alguna sessió específica per a equips directius, sessions per a AMPAs/AFAs, etc.